Facebook chat

Lễ Kỷ Niệm 20 năm thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình.

Ngày đăng:

03/05/2021

Lượt xem: 1433

Sáng ngày 1.4.2021  Công ty TCSK Đức Vĩnh đã tổ chức thành công Lễ Kỷ Niệm 20 năm thành lập Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Quảng Bình.  


Đối tác