Facebook chat

Lễ Khai Trương Khách Sạn Hải Thủy II

Ngày đăng:

03/05/2021

Lượt xem: 1444

Ngày 28/3/2021 Công ty TCSK Đức Vĩnh đã tổ chức thành công Lễ khai trương khách sạn Hải Thuỷ 2. Địa chỉ: 29 Hoàng Diệu, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Đối tác