Facebook chat

Công Trình Thi Công Lắp Đặt Cánh Hoa Cho Các Trụ Đèn Tại Phố Đi Bộ Thành Phố Đồng Hới

Ngày đăng:

24/05/2021

Lượt xem: 1094

Với thời gian ngắn kể từ khi nhận công trình thi công lắp đặt cánh hoa cho các trụ đèn tại phố đi bộ, đơn vị thi công quảng cáo & TCSK Đức Vĩnh đã nỗ lực làm việc cả ngày lẫn đêm để hoàn thành công trình trước thời hạn nhằm phục vụ Lễ Khai Trương Phố Đi Bộ tại Thành Phố Đồng Hới.


Đối tác