Facebook chat

Công trình ra quân đầu năm Bính Thân 2016

Ngày đăng:

19/08/2016

Lượt xem: 4311

Công ty Đức Vĩnh ra quân đầu năm: Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King kong 2. và Trang trí màn hình Led phục vụ chương trình Nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn... Hi vọng một năm mới luôn may mắn, suôn sẻ và thành công!

Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Dàn dựng, phục vụ cho đoàn làm phim Hollywood quay phim King Kong 2


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn

 


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn


Chiếu màn hình Led phục vụ Chương trình nghệ thuật tại thị xã Ba Đồn
   

Đối tác